FestmanslagetFestmanslaget


Sune Löfgren, Peder Palmcranz,
Rune Stålspets, Kenneth Arnström●  Livfullt spel till sång och skratt
●  Gånglåtar och brudmarsch till bröllop
●  Festliga visor av Taube, Bellman, Cornelis ...
●  Långdans i tretakt
●  Folkmusiklåtar i hambotakt, polska, vals, tango m.m.

Lyssna på ett smakprov!

Beställ demo-CD!

Festmanslaget demo CD
 Akvarell av Lisa Stålspets

NOToTON produktion, Rune Stålspets, Björkallén 39 B, 142 66 Trångsund, tel 08-944899, mobil 070 771 9400, e-post info@nototon.com

Till huvudsidan